Dataskydd

 

Förklaring gällande informationsplikt

Att skydda personliga uppgifter är mycket viktigt för oss. Vi bearbetar därför endast dina uppgifter motsvarande lagliga bestämmelser (DSGVO, TKG 2003/dataskyddsförordningen, telekommunikationslagen 2003). Med föreliggande information gällande dataskydd vill vi informera dig beträffande de viktigaste aspekterna gällande handläggning av uppgifter på vår webbplats.

 

Kontakt med oss innan ditt uppehåll

Om du tar kontakt med oss via formulär på webbplatsen eller per e-post, lagrar vi angivna uppgifter för att kunna handlägga din förfrågan och ifall det kommer frågor. Dessa uppgifter lämnar vi inte vidare utan att först fråga om du är införstådd med detta.

 

Vidarebefordran av uppgifter rörande gäster under och efter uppehållet

Vi påpekar att för att kunna efterkomma gästernas önskningar uppgifter (namn, adress, e-post, tel.nr.) lämnas vidare till tredje personer som bearbetar och lagrar dessa uppgifter. Uppgifterna lämnas uteslutande vidare för uppfylla uppdraget och för att efterkomma lagliga bestämmelser, vilket även kan innebära lagring.

 

Vid vilken tidpunkt som helst kan du begära informationer kring uppgifterna, rättelser, radering och begränsning av uppgifternas handläggning samt rätt att invända mot uppgifternas handläggning och rätt att kopiera uppgifterna. Vänligen kontakta info@goldried.at.

 

Cookies

Vår webbplats använder så kallade Cookies. Det rör sig därvid om små textfiler, som med hjälp av webbläsaren placeras på din dator. De orsakar inga skador.

 

Vi använder Cookies för att våra erbjudanden ska bli enklare för användaren. En del cookies lagras på din dator, tills du raderar dessa. De möjliggör att vi känner igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

 

Om du inte önskar detta, så kan du ställa in webbläsaren, så att du informeras om användning av cookies och endast tillåter detta i enskilda fall.

 

Om cookies de-aktiveras kan det hända att vår webbplats inte fungerar till fullo.

 

 

Web-analys

Vår webbplats använder sig av web-analystjänsten Google Analytics. Denna erbjuds av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Därtill används Cookies, som analyserar användarens användning av webbplatsen. Uppnådda informationer sänds till erbjudarens server och där lagras dessa.

 

Du kan förhindra detta genom att ställa in din browser så att inga cookies lagras.

 

IP-anonymisering

På denna webbplats har vi aktiverat funktionen IP-anonymisering. Därigenom skyddas din IP-adress av Google inom EU:s – medlemsstater eller i stater som ingår i det Europeiska Ekonomiska Samarbetet från att förmedlas till USA. Endast i undantagsfall sänds hela IP-adressen till en server tillhörande Google i USA där den kortas ner. Endast på uppdrag av innehavaren till denna webbplats kommer Google att använda dessa informationer för att utvärdera din användning av webbplatsen, skriva rapporter kring aktiviteterna på webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster gentemot webbplatsens innehavare som har att göra med webbplatsen och internetanvändningen. Den IP-adress som din webbläsare förmedlar via Google Analytics samkörs av Google inte med andra uppgifter.

 

Webbläsare Plugin

Via en särskild inställning i din webbläsar-mjukvara kan du förhindra att cookies lagras; vi hänvisar dock till att du i detta fall kanske inte kan utnyttja alla funktioner som denna webbplats erbjuder. Dessutom kan du förhindra att de uppgifter som cookies genererar gällande webbplatsen (inkl. din IP-adress) förmedlas till och bearbetas av Google genom att ladda ner och installera den webbläsar-plugin som erbjuds under följande länk: htpps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Demografiska kännetecken hos Google Analytics

Denna webbplats utnyttjar funktionen ”demografiska kännetecken” som erbjuds av Google Analytics. Därigenom kan rapporter gällande besökarnas ålder, kön och intressen sammanställas. Dessa uppgifter gäller reklam från Google och uppgifter från tredje erbjudare av tjänster. Dessa uppgifter kan inte förknippas med en viss person. Du kan närhelst du vill de-aktivera denna funktion via inställningarna gällande ditt Google-konto eller generellt förhindra att Google får dina uppgifter som det beskrevs under ”invändning mot uppgiftsregistrering”.

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Du har möjligheten att abonnera vårat nyhetsbrev via får webbplats. Därtill behöver vi din e-postadress, förnamn, efternamn och din förklaring om att du är införstådd med att få nyhetsbrevet. För att kunna ge dig ändamålsenliga informationer registrerar och handlägger vi även frivilliga uppgifter gällande intressen, adress, födelsedag och eventuellt andra uppgifter.

 

När du har anmält dig för nyhetsbrevet skickar vi ett bekräftande mejl med en länk med vilken du bekräftar din anmälan. Närhelst du vill kan du upphöra med abonnemanget, skicka i detta fall ett mejl till info@goldried.at.

 

Därefter raderar vi genast dina uppgifter i samband med försändelse av nyhetsbrevet.

 

Lagring av uppgifter

Vi hänvisar till att för handläggning av avtal lämnade uppgifter lagras av oss. De uppgifter som du lämnar är nödvändiga för avtalet respektive för genomförande av åtgärder innan avtalet uppfylls. Utan dessa uppgifter kan vi inte ingå avtalet med dig.

 

Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredje part, med undantag för uppgifter gällande kreditkort till respektive banker och betalningstjänster för bokning av inköpspriset, till transportföretag för att leverera varor samt till vår revisor för att kunna efterkomma våra skatteplikter.

 

Efter att inköpet har avbrutits raderas de uppgifter som har lagrats. Om avtal ingås lagras alla uppgifter gällande avtalet under den av skattelagstiftningen föreskrivna fristen (7 år).

 

Facebook-Plugins (Like Buttons)

På våra sidor är plugins från det sociala nätverket Facebook, som erbjuds av Facebook Inc., Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integrerade. På vår sida känns Facebook-Plugins igen på facebook-logo eller ”like-button” (”tycker jag om”). En översikt av facebook-plugins hittar du här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Om du besöker våra sidor, genereras via plugin en direkt förbindelse mellan din webbläsare och Facebook-servern. Facebook får därigenom informationen att du med din IP-adress har besökt vår sida. Om du klickar ”Like-Button” medans du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du länka ihop innehållet på vår sida med din Facebook-profil. Därigenom kan Facebook sammanlänka besöket på vår sida med ditt användarkonto. Vi hänvisar till att som innehavare av sidorna känner vi inte till vilka uppgifter som transfereras eller hur de används av Facebook.

 

Ytterligare informationer gällande detta hittar du i Facebooks dataskyddsförklaring: https://de-de.facebook.com/policy.php.

 

Om du inte vill, att Facebook ska kunna samordna ditt besök på vår sida med ditt användarkonto, vänligen logga ut ur ditt Facebook användarkonto.

 

Vi använder oss gällande våra online-erbjudanden av den s.k. ”Facebook-Pixeln” tillhörande det sociala nätverket Facebook, som bedrivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, respektive om du bor inom EU av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”). Med hjälp av Facebook-Pixeln kan Facebook bestämma besökare gällande vårat erbjudande som målgrupp för reklam, s.k. ”Facebook-Ads”. Motsvarande detta använder vi Facebook-Pixeln så att de Facebook-Ads som vi använder endast visas för Facebook-användare som är intresserade av våra interneterbjudanden. Dvs. med hjälp av Facebook-Pixeln vill vi säkerställa, att våra Facebook-Ads motsvarar användarnas intressen och inte är störande. Med hjälp av Facebook-Pixeln kan vi även statistiskt och gällande marknadsföring utvärdera vilken effekt reklam via Facebook har, då vi ser om användaren efter att klicka Facebook reklam leds till vår webbplats.

 

När vår webbsida besöks placeras direkt av Facebook Facebook-Pixeln och därmed lagras en s.k. Cookie, en liten fil. Om du därefter loggar in på Facebook eller är inloggad på Facebook, anmärks besöket hos oss i din profil. Dessa uppgifter är anonyma för oss, vi kan inte dra slutsatser gällande användarens identitet. Facebook lagrar och bearbetar dock dessa uppgifter så att en förbindelse till användarens profil är möjlig. Facebook handlägger uppgifterna enligt sina riktlinjer gällande uppgifter. Ytterligare uppgifter gällande Remarketing-Pixeln och generellt gällande Facebook-Ads hittar du under Facebooks riktlinjer: https://www.facebook.com/policy.php.

 

Du kan motsäga bearbetning genom Facebook-Pixeln och användning av dina uppgifter för Facebook-Ads. Gå in på Facebooks sida gällande reklam pga. användning https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller motsäg via den US-amerikanska sidan http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-sidan http://www.youronlinechoices.com/. Inställningarna är oberoende av plattform, dvs. de gäller för alla datorer som bärbar dator eller mobila datorer

 

Instagram

Funktioner gällande tjänsten instagram är integrerade på vår sida. Dessa tjänster erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du genom att klicka på Instagram-Button länka ihop innehållen på våra sidor med din Instagram-profil. Därigenom kan Instagram sammanlänka besöket på vår sida med ditt användarkonto. Vi hänvisar till att vi som erbjuder sidorna inte får någon kännedom gällande transfererade uppgifter och deras användning genom Instagram.

 

Ytterligare informationer hittar du i Instagrams förklaring gällande dataskydd: https://instagram.com/abour/legal/privacy/.

 

 

YouTube

Vår sida använder Plugins från YouTube som bedrivs av Google. Sidan bedrivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en av våra sidor, som är utrustad med YouTube-Plugin, så produceras en förbindelse till YouTube servern. Därvid erhåller YouTube servern informationer rörande vilken av våra sidor du har besökt.

 

Om du är inloggad med ditt YouTube-konto så möjliggör du för YouTube, att sammanlänka ditt surf-förhållande med din personliga profil. Detta kan du förhindra, genom att inte vara inloggad på ditt YouTube-konto.

 

Ytterligare informationer rörande behandling av användares uppgifter hittar du i YouTubes förklaring gällande dataskydd: https://www.googl.de/intl/de/policies/privacy

 

Dina rättigheter

Generellt har du rätt till upplysning, rättelse, radering, begränsning, överförande av uppgifter, återkallande och motsägelse. Om du tror att handläggningen av dina uppgifter bryter mot anspråk gällande dataskydd eller dina anspråk gällande dataskydd har kränkts på något sätt och vis kan du besvära dig hos den myndighet som har uppsikt över dataskydd. I Österrike kallas denna myndighet ”Datenschutzbehörde”.

 

 

Du når oss med hjälp av följande kontaktuppgifter:

 

Hotel Goldried GmbH

Goldriedstraße 15

9971 Matrei in Osttirol

Tel.nr.: +43 (0)4875-6113